Talentgesprekken op Apple Podcast
Talentgesprekken op Spotify
Talentgesprekken op TuneIN
Talentgesprekken op Podbean

Talentgesprek #23: Marian Pronk over het talent INLEVEND

Als business coach begeleidt Marian Pronk leiders in hun groei. Daarvoor was ze in tientallen opdrachten bij meer dan 15 corporates in uiteenlopende branches actief als interim manager. Daar leerde ze hoe je juist door te focussen op de mensen resultaten kunt halen en veranderingen in je voordeel kunt laten werken. Ze was een a-typische interim manager. Niet alleen actiegericht maar veel meer bezig met de relatie en de context en juist daardoor veel voor elkaar kreeg. Zo ontdekte ze haar ware talent. Enkele jaren geleden besloot ze daarom het roer om te gaan gooien en haar ervaring en mensgerichtheid in te gaan zetten als business coach voor leidinggevenden.

Marian heeft het talent INLEVEND. Ze scoort hoog op de TMA drijfveer Empathie. Een talent wat je vaker aantreft bij coaches. We gaan er uitgebreid op in in ons talentgesprek. Marian heeft een interessante nuance bij haar empathie: “Ik leef me in, in hoe het voor jou is, maar ik leef niet per se met je mee.“ Ze is heeft wel empathie maar dat betekent voor haar nog niet dat ze ook sympathie heeft. Zo vermijdt ze de valkuil van het meeleven en beschermt ze zichzelf. Want: “Ik kan me ook ontzettend irriteren aan bepaald gedrag.”

Marian Pronk over het talent inlevend

Het TMA Talentsignaal van Marian:
“Behoefte om de beleving, gevoelens en het karakter van anderen te doorgronden. Daadwerkelijk geïnteresseerd in de ander. Sterk intrinsiek inlevend, kan anderen goed aanvoelen en doorzien. Is sensitief, heeft een “sociale antenne”. Gaat tactisch om met gevoelens van anderen en kan zich goed in anderen verplaatsen. Heeft een luisterend oor en vraagt eerder door. Zeer intuïtief en diplomatiek. Laat soms problemen van een ander teveel prevaleren. Heeft meer moeite met het nemen van harde beslissingen die negatieve consequenties voor anderen hebben.”

“Ik leef me in, in hoe het voor jou is, maar ik leef niet per se met je mee”

Een neutraliserend talent van Marian is dat ze laag scoort op de TMA drijfveer Hulpverlenen. Ik vroeg haar of dat niet lastig is, “Je coaches willen toch juist dat je ze helpt?” Marian: “Ik kan mensen een stukje op weg helpen. Mits iemand er open voor staat. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen.”

Marian is één van de inmiddels al meer dan 30 TMA gecertificeerde coaches op www.coachtalent.nl. Een nieuw platform om snel en doeltreffend in contact te komen met een ervaren TMA gecertificeerde coach. Met jouw coach kun je een stapje verder gaan dan alleen het voeren van een talentgesprek en op basis van jouw uitkomsten een ontwikkelplan maken of je echt laten begeleiden. Coachtalent.nl is een ideaal startpunt voor professionals met een eigen ontwikkelbudget of transitievergoeding. Coachtalent.nl is ook interessant voor bedrijven die een externe coachpool willen inrichten.

Een speciale activiteit van Marian is de organisatie van retraites voor ondernemers die toe zijn aan bedrijfsoverdracht maar het zwarte gat vrezen.

Meer talentgesprekken over het talent achter de prestatie en het succes van inspirerende en gedreven mensen: www.talentgesprekken.com

Meer over de TMA methode van talent naar performance: www.tma.nl

Deel dit talentgesprek:

Wat zijn jouw talenten?

Mensen die werk doen dat aansluit op hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller omdat ze een intrinsieke motivatie ervaren om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Doe zelf een talentanalyse om erachter te komen wat jouw talenten zijn en hoe jij die het beste kan inzetten.

Hoe kom jij tot succes?

Jouw talenten zitten verankerd in het DNA van je persoonlijkheid. Talent hebben zegt iets over je potentieel. Om die reden ontwikkel je competenties en vaardigheden veel makkelijker als je er talent voor hebt.

Doe zelf een talentanalyse om erachter te komen wat jouw talenten zijn en wat jouw ontwikkelpotentieel is.

Hoe werk jij samen met anderen?

Als je met iemand een ‘klik’ ervaart komt dat vaak omdat je overeenkomende talenten hebt. Het gedrag van de ander voelt dan natuurlijk aan. Een succesvol team daarentegen heeft juist complementaire talenten.

Doe samen een talentanalyse om erachter te komen hoe je door rekening te houden met de verschillen effectiever kunt samenwerken en beter communiceert.

In de serie Talentgesprekken gaat Jan Prins op zoek naar de kerntalenten van inspirerende mensen. In elk talentgesprek staat steeds één kerntalent centraal. Voorafgaand aan het gesprek hebben de gasten een TMA talentanalyse gedaan. Mensen hebben gemiddeld 10-15 talenten, maar niet alle talenten zijn even sterk. Op basis van die uitkomsten komt Jan tot het inzicht wat het kerntalent van zijn gast is. Dit talent staat dan centraal in het talentgesprek. In het talentgesprek wordt duidelijk hoe het kerntalent bepalend is geweest voor de keuzes die zijn gast heeft gemaakt en de overtuigingen die daar aan ten grondslag hebben gelegen.