TALENTEN

Ergens talent voor hebben betekent dat je een sterke of juist een zwakke drijfveer hebt om bepaald gedrag te laten zien. Als de drijfveer sterk is betekent dat er sterke intrinsieke behoefte is om dat specifieke gedrag te laten zien en als de drijfveer zwak is, heb je daar juist weinig behoefte aan. Talenten manifesteren zich dus als gedragsvoorkeuren die beperkt afhankelijk zijn van de omgeving, de situatie of de context. Talentvolle personen kenmerken zich daarom door hun uitgesproken en ook voorspelbare gedrag: de invloed van de omgeving is immers beperkt. De kracht van talentvolle personen is dat ze daardoor vaak het verschil kunnen maken. Dat kan zich op vele manieren manifesteren maar de kern is dat ze een sterke intrinsieke motivatie hebben.

Iedereen heeft talenten maar niet iedereen heeft er evenveel. Een Talenten Analyse op basis van de TMA methode onderscheidt in totaal 22 drijfveren. Elk van deze drijfveren kan zich manifesteren in 2 talenten, zodat de TMA talentanalyse in totaal 44 talenten onderscheidt. Het is de combinatie van talenten die iemand uniek maakt. De TMA methode is juist daarin heel goed: met meer dan 31 miljard (om precies te zijn 322) mogelijke uitkomsten kan de methode van iedereen ter wereld zijn of haar eigen unieke talenten DNA in kaart brengen.

44 TALENTEN OP EEN RIJ

Bekijk hieronder de 44 talenten en klik ze aan voor uitgebreide informatie. En onderzoek welke talenten bij jou passen.