Talentgesprekken op Apple Podcast
Talentgesprekken op Spotify
Talentgesprekken op Google Podcast
Talentgesprekken op TuneIN
Talentgesprekken op Podbean

Talentgespek #14: Mark Frequin over het talent ABSTRACTIEVERMOGEN

Al meer dan 40 jaar dient hij de publieke zaak in leidinggevende rollen. Hij werkte bij acht verschillende ministeries, bij zes ervan was hij werkzaam als directeur-generaal. Hij hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen variërend van telecommunicatie tot volkshuisvesting en van mobiliteit tot medische hulpmiddelen. Mark Frequin is wat je noemt een echte topambtenaar.  Maar ook in de ogen van zijn collega’s een “Rebel in een pak”. Een man die zijn best doet van de mensen waar hij mee werkt de verjaardagsdatum te onthouden en daar ook werk van te maken. Daarnaast is hij al meer dan 10 jaar voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement en initiatiefnemer en organisator van de roemruchte Reuring!debatten waarin ambtenaren in publieke setting met elkaar discussiëren over ambtelijke zaken. Over het werken met en voor de politiek schrijft hij ook boeken en columns.

In zijn laatste klus als projectdirecteur-generaal van het landelijk consortium medische hulpmiddelen (LCMH) was hij verantwoordelijk voor de deal en het knuffelen met Sywert van der Lienden en haalden zijn appjes hierover met de minister de voorpagina van de kranten.

Momenteel is hij actief als Buitengewoon  Adviseur en schreef hij het Kompas voor Publiek Leiderschap: een visie op wenselijke leiderschapsrichtingen. In die laatste klus kon hij zijn talent Abstractievermogen helemaal kwijt. En dit is dan ook de concrete aanleiding voor het talentgesprek. Mark is een man met een mening, een missie en een visie. En prachtige one-liners.

Mark Frequin over het talent abstractievermogen

Voorafgaand aan het gesprek heeft Mark een TMA talent analyse gedaan.

Mark scoort laag op de TMA drijfveer Pragmatisme. Het talent wat daar bijhoort is ABSTRACTIEVERMOGEN.

Het talentsignaal op zijn score op de TMA drijfveer Pragmatisme:
“Gedreven worden door het theoretische kader. Meer abstract dan concreet. Geeft niet veel prioriteit aan geld en middelen, zaken hoeven niet per se toegevoegde waarde te hebben. Is veel minder berekenend en calculerend; werk en relaties hoeven niet altijd iets op te leveren. Hecht meer waarde aan rituelen, symbolen en bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen, jubilea en feestdagen. Is pas geïnteresseerd in de praktijk als er een theoretische basis aan ten grondslag ligt. ”

Wat zijn jouw talenten?

Mensen die werk doen dat aansluit op hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller omdat ze een intrinsieke motivatie ervaren om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Doe zelf een talentanalyse om erachter te komen wat jouw talenten zijn en hoe jij die het beste kan inzetten.

Hoe kom jij tot succes?

Jouw talenten zitten verankerd in het DNA van je persoonlijkheid. Talent hebben zegt iets over je potentieel. Om die reden ontwikkel je competenties en vaardigheden veel makkelijker als je er talent voor hebt.

Doe zelf een talentanalyse om erachter te komen wat jouw talenten zijn en wat jouw ontwikkelpotentieel is.

Hoe werk jij samen met anderen?

Als je met iemand een ‘klik’ ervaart komt dat vaak omdat je overeenkomende talenten hebt. Het gedrag van de ander voelt dan natuurlijk aan. Een succesvol team daarentegen heeft juist complementaire talenten.

Doe samen een talentanalyse om erachter te komen hoe je door rekening te houden met de verschillen effectiever kunt samenwerken en beter communiceert.